Thí nghiệm định kỳ và thay thu lôi TBA nhà máy Rác Can Lộc thuộc ĐZ 471 E18.4

hatinh

Active member
Hà Tĩnh gửi PATCBPAT
 

Đính kèm

  • PA Thay CS KH ĐZ 471 E18.4 chuẩn.pdf
    950 KB · Lượt xem: 0
  • PA TNĐK nhà máy Rác Can lộc ĐZ471 E18.4 chuẩn.pdf
    822.6 KB · Lượt xem: 0
Top