Phương án TCTC thí nghiệm thiết bị điện năm 2021 (ĐL Thành phố Bắc Kạn)

BacKan

Member
Phương án TCTC thí nghiệm thiết bị điện năm 2021 (ĐL Thành phố Bắc Kạn)
 

Đính kèm

 • 1. Bia.pdf
  291.5 KB · Lượt xem: 0
 • 2. Quyết định, Biên bản thẩm duyệt.pdf
  374.5 KB · Lượt xem: 0
 • 3. Biên bản khảo sát.pdf
  336.5 KB · Lượt xem: 0
 • 4. Sơ đồ kết nối và sơ đồ mặt bằng.pdf
  403.8 KB · Lượt xem: 0
 • 5. Ảnh hiện trường.pdf
  980.9 KB · Lượt xem: 0
 • 6. PA TCTC và BPAT.pdf
  504.7 KB · Lượt xem: 1
Top