Phương án số 26: Đấu nối ngăn tụ bù 110kV vào thanh cái C12 trạm 110kV Tằng Loỏng (E20,1)

laocai

Active member
Đấu nối ngăn tụ bù 110kV vào thanh cái C12 trạm 110kV Tằng Loỏng (E20,1)
 

Đính kèm

  • Pa Số 26_ Đấu nối tụ bù 110kV vào thanh cái C12 trạm E20.1_0001.pdf
    5.8 MB · Lượt xem: 1
Top