PA TCTC & BPAT Thí nghiệm định kì TBA tại Điện lưc Sìn Hồ

laichau

Member
PA Thí nghiệm định kì TBA năm 2021 tại điện lực Sìn Hồ
 

Đính kèm

  • PA TNĐK Sìn Hồ.PDF
    4.9 MB · Lượt xem: 2
Top