PA Định kỳ TBA CT CP Bia& nước giải khát Đông Mai

quangninh

Well-known member
PA Định kỳ TBA CT CP Bia& nước giải khát Đông Mai - cơ sở tại Đông Mai và cơ sở tại Hạ Long (làm ngày 04 tháng 5 năm 2021)
 

Đính kèm

  • PA 01TBA Nhà máy Bia.rar
    9.5 MB · Lượt xem: 0
  • PA 02TBA Nhà máy Bia.rar
    9.8 MB · Lượt xem: 0
Top