NGHỆ AN GỬI PATCTC&BPAT

nghean

Member
Nghệ An gửi phương án TCTC&BPAT thí nghiệm định kỳ các TBA phân phối thuộc Điện lực Nam Đàn quản lý
 

Đính kèm

  • 3. PA TCTC và BPAT - TONG HOP - 373E15.15 --đã chuyển đổi.pdf
    480.9 KB · Lượt xem: 0
  • 2. PA TCTC và BPAT - TONG HOP - 373E15.43 --đã chuyển đổi.pdf
    397.1 KB · Lượt xem: 0
  • 1. PA TCTC và BPAT - TONG HOP - 371E15.15-đã chuyển đổi.pdf
    629 KB · Lượt xem: 0
Top