hí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị MBA T1 TBA 110KV Đình Trám

xaylap

Member
Thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị MBA T1 TBA 110KV Đình Trám thuộc dự án NCS MBA T1&T2 TBA 110KV Đình Trám
 

Đính kèm

  • PATCTC nâng công suất T1, T2 E7.7 (Thí nghiệm các thiết bị MBA T1, T2).PDF
    1.9 MB · Lượt xem: 0
Top